Terug naar 1942: Brandweer der provinciale griffie op bezoek

Deze tekst komt uit De Schoonhovensche Courant van maandag 1 juni 1942.

Na het bezoek, dat onze brandweer in de vorige zomer aan die van de Provinciale Griffie te ‘s-Gravenhage heeft gebracht, maakte laatstgenoemd corps Zaterdag een uitstapje naar onze stad en was hier de gast van de Schoonhovensche brandweer.

Het gezelschap, bestaande uit 15 ambtenaren van de griffie, onder leiding van den heer M.C. van Keule, hoofdcommies, werd in de voormiddag ten stadhuize ontvangen door den burgemeester en de heeren . Died Visser, commandant en C.H. Kerling, brandmeester.

Bezienswaardigheden
Burgemeester Nieuwenhuisen sprak de gasten in de raadszaal toe en dezen hebben vervolgens het stadhuis bezichtigd. Daarna bezochten zij de Groote Kerk en maakten een rondwandeling door de stad waarbij verschillende bezienswaardigheden de aandacht trokken.

WhatsApp
Brandweer Schoonhoven is te volgen in het nieuwe WhatsApp onderdeel 'Kanalen'. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws. Volg het WhatsApp-kanaal.

Demonstratie
Het gezelschap dineerde in Hotel á la Station en daarna heeft, des middags om kwart over twee, onze vrijwillige brandweer onder commando van den heer Kerling – de heer Visser onderhield zich intusschen met de gasten – een zeer geslaagde demonstratie gegeven.

Tot aan de torenspits
De motorspuit verscheen met de trekker op de Oude Singel en in een ommezien spoot het water uit de slangen op. Op de Steenen Brug werd daarna met de Magyrusladder gedemonstreerd, waarbij het stadhuis tot aan de torenspits bespoten werd. Een aardige kleine wedstrijd tusschen twee slangenwagens, elk bediend door twee man, vormde het slot van de demonstratie, die buitengewoon vlot verliep.

Vol lof
De gasten waren vol lof over het rustig, beheerscht en snel optreden van het Schoonhovensche corps en over de uitstekende werking van het materiaal. Na de brandweerkazerne te hebben bezichtigd, aanvaardden de bezoekers de terugreis.

Video Provincie Zuid-Holland

error:
Scroll naar boven