Brandweerlieden trainen situatie met collega in nood

Tijdens de wekelijkse oefenavond hebben brandweerlieden geoefend in het redden van meerdere personen uit een brandend gebouw. Ze hebben zich ook bezig gehouden met het reanimeren van de slachtoffers en het behandelen van ernstige bloedingen.

Een van de uitdagingen tijdens deze oefening was de redding van een collega uit het brandende gebouw. De brandweerlieden hebben getraind in het evacueren van een gewonde collega uit het brandende pand. Na de redding was het zaak om snel en veilig de beschermende uitrusting te verwijderen, waaronder de uitrukkleding en de ademluchtapparatuur. Dit stelde hen in staat om onmiddellijk eerste hulp te verlenen aan hun gewonde collega.

error:
Scroll naar boven