Wat wij doen

Wij zijn er voor het beschermen en veilig houden van onze stad, haar inwoners, dieren en omgeving. Onze mensen staan altijd paraat om ongevallen en branden te bestrijden.

Uitrukken

De brandweer in Schoonhoven rukt zo'n 130 keer per jaar uit voor incidenten in en rondom de Zilverstad. Ongeveer 60% van de meldingen is met prio 1, oftewel met spoed. De meeste incidenten vinden 's middags plaats tussen 12:00 uur en 18:00 uur. Slechts 10% van de uitrukken is 's nachts tussen 00:00 uur en 06:00 uur.

130 incidenten

gemiddeld per jaar

Taken

De tankautospuit staat paraat voor de basisbrandweerzorg. Dit voertuig komt bij alle soorten incidenten ter plaatse met zes brandweermensen. Het is de 'standaard' brandweerwagen die elke brandweerkazerne in Nederland heeft.

De wagen is ingericht met materialen voor brandbestrijding, hulpverlening bij verkeersongevallen, incidenten met gevaarlijke stoffen, waterongevallen en andere hulp- en dienstverleningen. De wagen is veelzijdig ingericht om bij elk type incident de eerste hulp te kunnen verlenen. Als de tankautospuit niet meer voorziet in de juiste spullen, wordt er opgeschaald om meer middelen ter plekke te krijgen.

Voor elke type incident zijn er gespecialiseerde voertuigen beschikbaar, bijvoorbeeld een hulpverleningswagen voor verkeersongevallen of een autoladder om op hoogte te werken. De specialistische eenheden zijn verdeeld over de brandweerkazernes. Zo beschikt brandweer Schoonhoven over een waterongevallenwagen en een brandweerboot.

First responders

Bij reanimaties worden onze first responders opgeroepen. Zij zijn vaak eerder ter plaatse dan de ambulance en kunnen zo levensreddende handelingen verrichten.

Duikteam

De specialisten van ons duikteam komen in actie bij waterongevallen in en om Schoonhoven. Denk hierbij aan te water geraakte personen, voertuigen of dieren.

Brandweerboot

Op de rivier de Lek kan het duikteam worden bijgestaan door een speciaal ingerichte brandweerboot die gestationeerd is in jachthaven 't Wilgerak

Materieel

Ons korps beschikt over verschillende voertuigen en een vaartuig om alle taken te kunnen vervullen.

      • Tankautospuit (TS 16-3330)
      • Waterongevallenwagen (WO 16-3310)
      • Brandweerboot (BRV 16-3312)
      • Dienstbus (DB 16-3300)
      • Motorspuitaanhanger (MSA 16-3363)

kazerne 33

van regio Hollands-Midden

Verzorgingsgebied

Schoonhoven is een stad in de gemeente Krimpenerwaard (Zuid Holland) met bijna 13.500 inwoners. De historische binnenstad vormt een van de risico’s in het verzorgingsgebied van de kazerne. Met de grote brandweerwagens is het lastig om door de smalle straten langs geparkeerde auto's te manoeuvreren. Door de dichte bebouwing, oude bouwmaterialen en slechte brandpreventieve voorzieningen kan een brand zich snel ontwikkelen en is de kans op branduitbreiding groot. In de oude woningen is het vaak smal en krap, waardoor het evacueren van mensen bemoeilijkt kan worden en het voor brandweermensen nog lastiger wordt om bij een brand te komen.

Onze mensen zijn voorbereid om op te treden bij brand en ongevallen op de rivier de Lek, die met veel scheepvaart en sterke stroming risico’s met zich meebrengt. Het is een drukke rivier waar veel activiteit op en rond het water is. Beroepsvaart, pleziervaart, zwemmers en recreanten maken allemaal gebruik van hetzelfde water en er gaat dan ook geregeld iets mis. Met name voor het duikteam en de schippers van de brandweerboot is de Lek een uitdagende plek om hun werk te doen.

Het duikteam wordt regelmatig ingezet buiten de stads- en regiogrenzen bij waterongevallen in de omgeving. Door de samenwerking met de verschillende veiligheidsregio's wordt het duikteam doorgaans ingezet in het gebied van Gouda tot Gorinchem en van Benschop tot Krimpen aan de Lek. Daarbij wordt onder andere gebruik gemaakt van de Veerdienst Schoonhoven om het duikteam over te varen naar de Alblasserwaard.

Kazerne

De brandweerkazerne van Schoonhoven stamt uit 1950 en is een voormalige militaire garage. Een aantal authentieke details herinneren nog aan die tijd, bijvoorbeeld de ringen aan de buitenmuur waar vroeger de paarden stonden. Door de centrale ligging in Schoonhoven kunnen we vanuit de kazerne overal in de stad snel ter plaatse zijn.

Onze mensen

Ons korps bestaat volledig uit vrijwilligers. Zij doen het brandweerwerk naast hun gewone baan en privéleven. Als er een melding komt, verlaten ze direct hun werk of gezin en komen ze naar de kazerne.

Brandweervrijwilliger ben je niet zomaar. Iedereen heeft een volwaardige opleiding tot brandweer gevolgd. Onze mensen kunnen 24 uur per dag weggereoepen worden van thuis of hun werk. Daarnaast kost het veel tijd om geoefend te blijven en alle taken uit te mogen voeren.

4 minuten

onze uitruktijd

Lokaal betrokken

Als brandweer zijn we nauw betrokken bij de lokale gemeenschap. Niet alleen als er nood aan de man is treden we naar buiten, ook bij evenementen in de stad laten we ons zien. Tijdens Koningsdag, de intocht van Sinterklaas of een spetterend waterfestijn bij de Lek.

Daarnaast geven we voorlichting op scholen, bezoeken we lokale bedrijven om gebiedskennis op te doen, en zijn we zichtbaar op straat als we aan het oefenen zijn.

Alleen zo blijven we verbonden met dát waar we voor zijn: de mensen en de stad.

28 vrouwen en mannen

zijn als vrijwilliger bij ons korps

Historie

De geschiedenis van de vrijwillige brandweer in Schoonhoven gaat terug tot 1935. In kranten uit de beginperiode zijn berichten te vinden over de oprichting van het korps. Al in 1928 wordt een oproep gedaan om zich aan te melden bij de Vrijwillige Brandweer. In de Schoonhovensche Courant van oktober 1935 staat een verslag van de brandweerlieden die voor het eerst in het openbaar bijeen kwamen. Het korps bestond uit 16 leden die geen loon of vaste uitkering ontvingen.

Dat de brandweerzorg al van het begin af aan uitstekend geregeld is in Schoonhoven blijkt wel uit de Schoonhovensche Courant van november 1940. Al binnen vijf jaar na de oprichting was er belangstelling vanuit andere korpsen. Voor het kleine inwonertal nam onze stad een goede plaats in op het gebied van brandbestrijding.

error:
Scroll naar boven