Terug naar 1974: “Brand Hasco vernielt nieuwe loods”

Tekst uit krantenartikel mei 1974

Schoonhoven – Door snel optreden van de bedrijfsbrandweer en het snel ter plekke zijn van de Schoonhovense vrijwillige brandweer is de verffabriek Hasco een ramp bespaard gebleven. Om 19:35 uur vrijdagavond kwam de brandmelding binnen en reeds om 20:00 uur kon het sein ‘brand meester’ worden gegeven. Het nablussen duurde nog anderhalf uur.

Volgens de commandant van de vrijwillige brandweer, de heer W. Slomp, is de brand wellicht ontstaan tijdens werkzaamheden aan de vloer van de loods die geheel uitbrandde. Daarbij is een ijzeren schop gebruikt die een vonk afgegeven kan hebben. De loods was nog niet geheel afgebouwd en ook nog niet in gebruik genomen.

De schade is beperkt gebleven tot het uitbranden van het voorste deel van de loods en van het dak. Bovendien ging een partij wegenverf die aan het begin van de loods opgestapeld stond in vlammen op.

Een grote explosie werd voorkomen door de bedrijfsbrandweer die 200 liter vaten thinner die naast de loods stonden goed nat hield. De brandweer werd daarbij geholpen door de gunstige windrichting waardoor geen vonkenregen op deze vaten kwam.

Hoe groot de schade is, is nog niet vastgesteld. De productie kan gewoon door blijven gaan. Dit was de eerste brand bij de Hasco sedert 1928 toen het gehele fabriekscomplex tot de grond afbrandde. Het blussingswerk was een staaltje van goede samenwerking tussen bedrijfsbrandweer en vrijwillige brandweer. Er werd gespoten met acht lage druk-, drie hoge drukstralen en met een poederwagen die geheel werd leeggespoten (250 kg).

De brandweer schreef destijds een verslag over de brand. Onderstaand de letterlijke tekst uit het uitrukrapport.

Brand bij Hasco Lakfabrieken B.V. 17 mei 1974 18.28 uur

"Mevr. Visser meldt brand bij de Hasco Lakfabrieken" zo klonk het door de page-coms op die avond. Reden genoeg om het tempo op te voeren, teneinde zo snel mogelijk er te zijn. Wat wel opviel was, dat brandwachts verschillende kanten opgingen. De meeste gingen naar de kazerne, uiteraard, doch enkelen, en wel de leden van de HASCO-bedrijfsbrandweer, repten zich naar de eigen kazerne.

Toen de H.D. onder commando van P. Muilwijk aan de achterpoort arriveerde, waren de zwarte rookwolken al vermengd met waterdamp. De eerste aanval was toen reeds met 4 stralen van de kleine motorspuit van de HASCO-lakfabrieken gedaan door brandmeester Visser en zijn zoon, S. v.d. Dussen, Gulio en José, de melkboer Molenaar, v.d. Berg en Wiggen.

Dat er wat 2'' en 3'' slangen rommelig doorelkaar lagen gaf alleen aan de straalpijp de nodige last, en zeker met deze werkdruk (die n.l. circa 10 atm. was). Wat spuit dat moeilijk en wat is het lastig richten!! De H.D. legde direct 2 stralen en 2 poederstralen af, ter bescherming tegen overslag naar de volgende stapel verf, en ter blussing van de brandende stapel van 16.000 kg wegenverf.

Inmiddels was de L.D. gearriveerd, waar Arie de Zeeuw bevelvoerder werd, die vanaf de brug in de Veerstraat (het water was erg laag) in (niet gecontroleerd) estafetteverband een toevoerleiding verzorgde voor 3 stralen. Met al dat watergeweld kon de definitieve blussing worden aangevangen, die te ongeveer vijf over 7 voltooid was.

Toen was er geen gevaar meer voor uitbreiding, het zichtbare vuur was gedoofd, en er kon worden begonnen aan de nablussing. Daarbij moest nog wel het een en ander aan werk verzet worden, inclusief wat verf en grondstoffen. De controle van de spanten en het glaswol tussen de dakplaten, en het koelen van de bussen nam nog geruime tijd in beslag.

Over de oorzaak was geen twijfel. Gulio en José maakten de vloer schoon van de om half vijf opgeleverde loods, en gebruikten daarbij "kaal onbrandbaar". Ging het bindmiddel daarmee er niet helemaal af, dan gebruikten zij xylol, en dan maar schrappen. Eén vonk was toen genoeg om de vloer, de deuren, de spanten en de aftimmering van de loods aan te steken, en vandaar naar de tegen de deuren opgestapelde verf was maar een kleine dertig centimeter.-

Hoewel de brand weinig kans had gekregen om werkelijk door de loods te jagen, afgezien van de kap, was er toch wel zoveel schade, dat het gehele nieuwe stuk moest worden afgebroken. Het totaalbedrag van de schade werd dan ook later berekend op ruim ƒ 200.000.-

De materiele verzorging op het brandterrein liet niets te wensen over, en de volgende morgen werden alle blussers en helpers verrast met een fles sherry en twee glazen en een bedankbrief voor de gewaardeerde snelle actie.

23 man waren aanwezig, de rest was de stad uit.-

Dat de fotograaf een kans om een een mooie actiefoto te nemen zich niet liet ontgaan, blijkt uit de bijgeplakte foto's.
error:
Scroll naar boven